Universal Access To All Knowledge
Home Donate | Store | Blog | FAQ | Jobs | Volunteer Positions | Contact | Bios | Forums | Projects | Terms, Privacy, & Copyright
Search: Advanced Search
Anonymous User (login or join us)
Upload
Search Results
Results: 1 through 50 of 55 (0.014 secs)
You searched for: (historisk skogsexport från kalix älvdal) AND -mediatype:collection AND firstTitle:L
[1] 2     Next    Last
[texts]Lagfart - Filipsborgsarkivet
Beviljad lagfart till P.A. Svanbergs änka Johanna Wilhelmina Svanberg och hennes barn. Allt enligt bouppteckning den 16-17 april 1914.
Keywords: kalix id 246-248; kalix avd e lagfart; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; svanberg; lagfart; bouppteckning
Downloads: 29
[texts]Lagfart - Filipsborgsarkivet
Simon Svanberg erhåller lagfart på fastigheten Näsbyn 2. Efter att ha ropat in fastigheten (som ägts av vice consul Johannes Sällströms ), på exekutiv auktion, för 14.600 kronor.
Keywords: kalix id 136-147; kalix avd f lagfart; historisk skogsexport från kalix älvdal; fillipsborgsarkivet; filipsborg; lagfart; näsbyn; sällström; svanberg; auktion
Downloads: 82
[texts]Lagfart etc. för affär med Wallin - Addebodaarkivet
Lagfart m.m. för affär mellan AB Åkersberga-Trälhavet och Wallin
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; addebodaarkivet; kalix avd f tuna; wallin; åkersberga; trälhavet; tuna; ab åkersberga-trälhavet
Downloads: 36
[texts]Lagfart för Rolfs nr 1 1838 - Stenströmshandlingar
Lagfart för Rolfs nr 1 den 5 oktober 1838, säljare "afskedade" fanjunkaren C G Lundholm, köpare Chrispin Lindberg
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; stenströmshandlingar; kalix avd f fastighetshandlingar; chrispin lindberg; c g lundholm; rolfs; rolfs nr 1
Downloads: 39
[texts]Lagfart Grytnäs 1890 - Grytnäsarkivet
Lagfart Grytnäs 1890-11-08
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd f grytnäs; grytnäs
Downloads: 40
[texts]Lagfart på hemmansköp - Filipsborgsarkivet
Försäljning av hemman nr.7 i Sangis by på del av Risön med tillhörande strand och vattenrätt till träpatron David Svanberg.
Keywords: kalix id 108-110; kalix avd f sangis; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; sangis; risön; svanberg
Downloads: 154
[texts]Lagfart till Husén - Addebodaarkivet
Handlingar rörande Tuna i Österåker
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; addebodaarkivet; kalix avd f tuna; tuna
Downloads: 11
[texts]Lagfartshandling - Filipsborgsarkivet
Simon Svanberg erhåller lagfart på 5/96-delar av hemmanet Nr.2 i Näsbyn, (den s.k. "Udden"), som han enligt köpebrev förvärvat för 6000 kr av Axel Hummel år 1907.
Keywords: Kalix id 236-238; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; svanberg; lagfart; näsbyn; udden; hummel; köpebrev
Downloads: 80
[texts]Lagfartsprotokoll - Filipsborgsarkivet
Efter att Nils Petter Sandin inte kunde betala sin skuld genomfördes en utmätning där hemmanet Moån Nr.1 auktionerades ut, till David Hummel, P.A. Svanberg, N.O. Englund.
Keywords: kalix id 221-224; kalix avd a protokoll; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; sandin; moån; auktion; englund; hummel; sandin; svanberg; skuld; utmätning
Downloads: 47
[texts]Lagfartsprotokoll 1797 - Kalixbygdens Forskarförenings arkiv
Eric Andersson i Stråkanäs säljer sitt hemman til sin broder, guldsmeden i Luleå, Johan Bergman.
Keywords: kalixbygdens forskarförenings arkiv; historisk skogsexport från kalix älvdal; stråkanäs; luleå; guldsmed; bergman
Downloads: 62
[texts]Lappska resan 1827 - Kalixbygdens Forskarförenings arkiv
Kartografen Fredric Magnus Robsons original kassabok från Lappska resan 1827. Han utgår från Gävle till Luleå, vidare till Johannisro i Töre och sedan uppför Kalix älvdal till Gällivare och därifrån över till Norge och samma väg tillbaka igen.
Keywords: lappska resan; kassabok; robson; kalixbygdens forskarförenings arkiv; historisk skogsexport från kalix älvdal
Downloads: 68
[texts]Lars Levi Laestadius - en kyrklig tidsbild - Bergmankällor
av J.A. Englund. Digitaliseringen kommer från Nordkalottbiblioteket.
Keywords: laestadius; religion; lars levi laestadius; j.a. englund; historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd l böcker; bergmankällor; kalix avd f religion
Downloads: 195
[texts]Laxfiske i Gammelgården - Grytnäsarkivet
Till kunglig befallningshavande i Luleå om laxfiske i Gammelgården.
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd f div tvister; gammelgården; laxfiske
Downloads: 8
[texts]Legal handling Grytnäs 1779 - Grytnäsarkivet
Legal handling Grytnäs 14 december 1779
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd f grytnäs
Downloads: 50
[texts]Legal handling Grytnäs 1812 - Grytnäsarkivet
Legal handling om Grytnäs från 21 januari 1812
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd f grytnäs
Downloads: 39
[texts]Lek vid barnhem 1883 - Grytnäsarkivet
Texten är kanske en del av någon slags lek vid barnhemmet i Kalix 1883
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd f lekar; barnhemmet; lekar
Downloads: 58
[texts]Leveransnota - Filipsborgsarkivet
"Stocknota" dvs. en nota över utskeppad volym timmer. Tyvärr saknas notering om vilket bolag det handlar om.
Keywords: kalix id 96-97; kalix avd h rapport; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; stocknota; rapport; timmer
Downloads: 45
[texts]Lindrothska gården - Grytnäsarkivet
Handlingar som relaterar till J.A. Bergmans ägande av Lindrothska gården i Haparanda
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd f haparanda; lindrothska gården; haparanda
Downloads: 29
[image]Ludvig Rudolf Zettersten - Lars Svanbergs fotoalbum
tidigare löjtnant, 1838-1891
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; lars svanbergs fotoalbum; kalix avd k fotografier; ludvig rudolf zettersten
Downloads: 123
[texts]Luleå-Ofoten-banan i Norrbottenskuriren 1888 - Grytnäsarkivet
En text i Norrbottenskuriren om Luleå-Ofoten-banan 1888
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd f gällivare; malmbanan; luleå-ofoten-banan; gällivare
Downloads: 46
[texts]Lån återbetalas - Filipsborgsarkivet
Lånet på 6000 kr återbetalas. Av handlilngen framgår också ett hypotek har lämnats som säkerhet från år 1879.
Keywords: kalix id 360-362; avd e; historisk skogsexport från kalix älvdal; lån; hypotek
Downloads: 82
[texts]Låneansökan - Filipsborgsarkivet
P.A. Svanberg ansöker om inteckning av sin andel i utdikningsprojektet i Fågelträsk. Ineckningen var för ett lån på 1500 kr. Häradsrätten godkände inte ansökan utan lät den bli vilande.
Keywords: kalix id 331-332; avd e; historisk skogsexport från kalix älvdal; svanberg; inteckning; län
Downloads: 35
[texts]Låneförbindelse - Filipsborgsarkivet
Ägaren av Kakel & Fajansfabriken i Sundbyberg. Fabriksidkaren Johan Hedberg förbinder sig att återbetala ett lån på 1000 kr till "Innehavaren" , vem det nu är? Troligen P.A.Svanberg.
Keywords: kalix id 281; kalix avd e brev; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; hedberg; sundbyberg; kakel; fabrik; lån; svanberg
Downloads: 8
[texts]Låneförbindelse - Filipsborgsarkivet
Öhman lånar20 kr av P.A.Svanberg och lämnar följande betalningsförsäkran. Året därpå blev skulden betald då sonen fick arbeta av densamma under två dagar i tröskningen.
Keywords: kalix id 280; kalix avd e brev; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; öhman; svanberg; skuld; arbete
Downloads: 7
[texts]Låneförbindelse - Filipsborgsarkivet
P.A. Har ett lån på 6000 kr hos Härnösands Enskilda bank. Som säkerhet finns ett hypotek (inteckning). Handlingen har makulerats
Keywords: kalix id 250-251; kalix avd e inteckning; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; härnösand; bank; hypotek
Downloads: 51
[texts]Lånehandling - Filipsborgsarkivet
P.A.Svanberg tar ett lån på 20.000 kronor hos Bankaktiebolaget Stockholm öfre Norrland. Som borgenärer står David och Gustav Svanberg.
Keywords: kalix id 161; kalix avd e kontrakt; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; lån; bank; svanberg
Downloads: 12
[texts]Lånehandling - Filipsborgsarkivet
Till Norrbottens enskilda bank förbinder sig ägarna av AB Båtskärsnäs för ett lån på 150.000 kr. plus 6 % ränta. Som säkerhet ställs 150 stamaktier i bolaget ( a´ 1000 kr ).
Keywords: Kalix id 151-152; kalix avd b låneförbindelse; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; norrbotten; båtskärsnäs; aktier; lån; skuld
Downloads: 55
[texts]Lånehandling - Filipsborgsarkivet
P.A. Svanberg erhåller ett lån på 90.600 kr av Grosshandlare Isak Hirsch mot ett upprättat hypotek som försäkring. I hypoteket syns borgenärerna Gustav och David Svanberg. Dessutom ställs fodringar i Nordiska trävaru AB som garanti.
Keywords: kalix id 159-160; kalix avd f lånehandling; historisk skogsexport från kalix älvdal; fillipsborgsarkivet; filipsborg; lån; hirsch; hypotek; nordisk; trävaru; sågverk; svanberg
Downloads: 70
[texts]Lånehandling - Filipsborgsarkivet
Brevet är skickat till David Svanberg och handlar om en skuld på 7000. Brevet är undertecknat av Nils Sjöberg.
Keywords: Kalix id 119-120; kalix avd e brev; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; hypotekslån; lån; lånehandling; svanberg; sjöberg
Downloads: 82
[texts]Lånehandling - Filipsborgsarkivet
P.A.Svanberg lånar 10.000 kr i bank med Johannes Sällström som borgenär.
Keywords: kalix id 116-118; kalix avd g lönehandling; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; svanberg; sällström; bank
Downloads: 182
[texts]Lånekontrakt - Grytnäsarkivet
Lånekontrakt mellan AB Båtskärsnäs å ena sidan och å den andra sidan Bankaktiebolaget Stockholm-Övre norrland, Sundsvalls enskilda bank; Norrbottens enskilda bank och AB Nordiska kreditbanken.
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd f ab båtskärsnäs; ab båtskärsnäs; bankaktiebolaget stockholm-övre norrland; sundsvalls enskilda bank; norrbottens enskilda bank; ab nordiska kreditbanken
Downloads: 105
[texts]Låneuppsägning - Filipsborgsarkivet
Lånet på 6000 kronor har sagts upp och betalts / Kvitterats av Norra Bankaktiebolaget Norra Sverige
Keywords: kalix id 176-178; kalix avd b utgående handling; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; lån; bank
Downloads: 34
[texts]Löcknöaffären - Filipsborgsarkivet
David Hummel vill få en lägesrapport.
Keywords: kalix id 343; avd f; historisk skogsexport från kalix älvdal; hummel; rapport
Downloads: 5
[texts]Löcknöaffären - Filipsborgsarkivet
Lägesrapport av P.A. Svanberg adresserat till Hummel.
Keywords: kalix id 48; kalix avd f löcknöaffären; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; grosshandlare; hummel
Downloads: 9
[texts]Löcknöaffären - Filipsborgsarkivet
Löcknöaffären i ångermanland handlar om köp av ångsåg med tillhörande skogar i samma område. Telegrammet är skickat från David Hummel till P.A.Svanberg, inför P.A.Svanbergs avresa till Löcknö för att genomföra skogsaffären. Detta är en av David Hummels hemliga privata affärer utanför bolaget Bergman Hummel & Co.
Keywords: kalix id 9; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; kalix avd f löcknöaffären; hummel; sällström; ångermanland
Downloads: 11
[texts]Löcknöaffären - Filipsborgsarkivet
P.A. Svanberg skriver till sin kompanjon ( i Bergbom Svanberg & Co) Carl Bergbom och informerar att han måste åka till Stockhom. Han nås på adressen Engberg i Sundsvall.
Keywords: kalix id 56; kalix avd f löcknöaffären; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; löcknö; ångsåg; bergbom; svanberg; stockholm; engberg; sundsvall
Downloads: 9
[texts]Löcknöaffären - Filipsborgsarkivet
David Hummel skriver till P.A.Svanberg och vill påskynda avresan till Löcknö och nödiga undersökningar inför det planerade köpet av Löcknö ångsåg med tillhörande skogar. Eftersom man inte har tid på sig längre än fram till i februari år 1874 så är det bråttom.
Keywords: kalix id 26; kalix avd f löcknöaffären; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; löcknöaffären; hummel; ångsåg; skog
Downloads: 10
[texts]Löcknöaffären - Filipsborgsarkivet
Kort information till David Hummel från P.A. Svanberg som närmast i tiden nu avser att stanna i Sundsvall ett par dagar. Troligen finns det blad / sidor i dokumentet som saknas.
Keywords: kalix id 49; kalix avd f löcknöaffären; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; svanberg; hummel; sundsvall
Downloads: 9
[texts]Löcknöaffären - Filipsborgsarkivet
Från David Hummel som här erbjuder P.A. Svanberg och en Engberg att bli chef och andelsägare i Löcknö ångsåg. Han erbjuder ett förskott på 100.000 kr mm.
Keywords: kalix id 53; kalix avd f löcknöaffären; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; david; hummel; engberg; svanberg; löcknö; ångsåg
Downloads: 10
[texts]Löcknöaffären - Filipsborgsarkivet
Lista över egendomarnas storlek och omfattning i området inför den stora Löcknöaffären.Det framgår tyvärr inte vilket årtal det gäller, men bör vara omkring 1874 då Löcknöaffären skulle genomföras.
Keywords: kalix id 103; kalix avd f löcknöaffären; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; löcknö; ångsåg
Downloads: 119
[texts]Löcknöaffären - Filipsborgsarkivet
P.A. Svanberg är anlitad att göra utredningen inför köpet av Löcknö ångsåg. Här skriver han till David Hummel och redogör för sin syn på olika avsnitt som berör, sågverket, skogarna, arbetarbostäder, båtar m.m.
Keywords: kalix id 38-44; kalix avd f löcknöaffären; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; svanberg; löcknö; ångsåg
Downloads: 30
[texts]Löcknöaffären - Filipsborgsarkivet
P.A. Svanberg ger en lägesrapport till David Hummel och meddelar samtidigt att den på sågen befintliga herr Wessel visserligen är duglig men är för lite aktiv.
Keywords: kalix id 50; kalix avd f löcknöaffären; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; löcknö; svanberg; wessel
Downloads: 9
[texts]Löcknöaffären - Filipsborgsarkivet
David Hummel skriver till P.A. Svanberg och Engberg i Sundsvall där han utifrån tidigare rapporter bedömer att av dom uppskattade 1.197.000 träden som finns på skogsarealen i området bör man kunna man få ut det dubbla antalet stockar.
Keywords: kalix id 54; kalix avd f löcknöaffären; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; löcknö; ångsåg; david; hummel; svanberg; engberg
Downloads: 8
[texts]Löcknöaffären - Filipsborgsarkivet
P.A. Svanberg skriver till sin kompanjon ( i Bergbom Svanberg & Co) Carl Bergbom och informerar att han är osäker på om han måste åka till Stockhom. Han nås på adressen Engberg i Sundsvall.
Keywords: kalix id 57; kalix avd f löcknöaffären; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; löcknö; ångsåg; svanberg; bergbom; svanberg; engberg; sundsvall
Downloads: 9
[texts]Löcknöaffären - Filipsborgsarkivet
David Hummel ställer frågan till P.A.Svanberg och Engberg om dom funnit förhållandena sådana att dom skulle kunna tänka sig vara med i denna affär.
Keywords: kalix id 55; kalix avd f löcknöaffären; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; löcknö; ångsåg; svanberg; engberg; hummel
Downloads: 7
[texts]Löcknöaffären - Filipsborgsarkivet
David Hummel och hans medintressenter hälsar P.A. Svanberg välkommen till Stockholm för att där träffas. Resan går lätt med persondiligens, står det i telegrammet.
Keywords: kalix id 344; avd f; historisk skogsexport från kalix älvdal; hummel; resa
Downloads: 7
[texts]Löcknöaffären - Filipsborgsarkivet
Råd och tips till P.A. Svanberg inför köpet av Löcknö ångsåg med närliggande skogar kring Ångermanälven. Hela affären är David Hummels privata och hemlighålls alltså för Bergman Hummel & Co. Undertecknat David Hummel.
Keywords: kalix id 10-13; kalix avd f löcknöaffären; historisk skogsexport från kalix älvdal; filpsborgsarkivet; filipsborg; hummel; löcknöaffären; företag; köp
Downloads: 47
[texts]Löcknöaffären - Filipsborgsarkivet
Brev från (konsul Gran?)vid Löcknö ångsåg, till P.A. Svanberg i Kalix. Man väntar tydligen på ett svar från David Hummel om han tänker köpa bolaget. OBS. Texten är väldigt svårläst.
Keywords: kalix id 51-52; kalix avd f löcknöaffären; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; löcknö; ångsåg; konsul; gran; hummel; svanberg
Downloads: 45
[texts]Löcknöaffären - Filipsborgsarkivet
David Hummel ger sina instruktioner och synpunkter på den förestående affären till P A Svanberg.
Keywords: kalix id 16-23; kalix avd f löcknöaffären; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; hummel; svanberg
Downloads: 53
[texts]Löcknöaffären - Filipsborgsarkivet
Troligen skrivet av P.A. Svanberg, där han beskriver för David Hummel hur han gått tillväga när han beräknat skoginnehållet inför köpet av Löcknö ångsåg med närliggande skogsområden.
Keywords: kalix id 45-47; kalix avd f löcknöaffären; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; svanberg; löcknö; ångsåg
Downloads: 55
[1] 2     Next    Last
Advanced search

Group results by:

> Relevance
Mediatype
Collection

Related mediatypes

texts
image